شرح فعالیت

-طراحی، ساخت و نصب کلیه تابلوهای تبلیغاتی

-تولید انواع متریال های ساختمانی

- طراحی و ساخت تابلوهای داخلی و راهنما

- طراحی لوگو و برندینگ

واحد تابلوسازی

- مشاوره
- طراحی و برندینگ
- برش لیزر، CNC- واتر جت
- کارگاه تولید
- الکترونیک

واحد لیزر و CNC

- مشاوره
- طراحی و برندینگ
- برش لیزر، CNC- واتر جت
- کارگاه تولید
- الکترونیک

واحد فلت بد

- مشاوره
- طراحی و برندینگ
- برش لیزر، CNC- واتر جت
- کارگاه تولید
- الکترونیک

">