واحد تابلوسازی

این واحد با داشتن تیم اجرایی مجرب، با سابقه ای بالغ بر بیست سال تجربه در امور طراحی و اجرای تابلوهای محیطی و با استفاده از تجهیزات به روز توانایی به انجام رساندن هر ایده ای در این امر را دارد . یکی از شاخص ترین و مهم ترین امر در صنعت تبلیغات ساختن شخصیت و هویت هر مجموعه می باشد که در علم تبلیغات و اقتصاد از آن به برندینگ یاد می شود . نمایش نام و شخصیت هر مجموعه در قالب تابلوهای محیطی فنی است که از دیرینه مطرح بوده است و امروزه با بکارگیری تکنولوژی های مدرن و متریال های جدید این مهارت تبدیل به هنری شده که بدون آن هیچ مجموعه و بنگاه اقتصادی شکل رسمی به خود نمی گیرد . در ابتدا نماد و یا نام هر مجموعه از شاخص ترین عواملی هستند که در بهتر معرفی کردن آن مجموعه و ایجاد ارتباط با مشتری نقش کلیدی ایفا می کند.

">